WITAMY NA NASZEJ STRONIE!


Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie zostało zarejestrowanie w kwietniu 1993 r.
Celem działania Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Podaruj swój 1%

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w zeszłym roku postanowili oddać 1% podatku na TTZ w Iławie.
DZIĘKUJEMY
baner1

Podaruj swój 1%

Liczymy na Państwa również w tym roku!
W zeznaniu podatkowym za rok 2017
należy wpisać numer

KRS 0000036263


O nas


Naszym głównym celem jest upowszechnianie i propagowanie gry w tenisa ziemnego wśród mieszkańców Iławy. Współdziałanie z samorządem lokalnym w realizacji programu rozwoju kultury fizycznej. Organizowanie różnego rodzaju zespołów o charakterze sportowym i specjalistycznym wg potrzeb członków. Organizowanie nauki gry w tenisa ziemnego dla poszczególnych grup wiekowych. Udzielanie instruktażu i poradnictwa w zakresie uprawiania gry w tenisa ziemnego. Organizowanie turniejów tenisowych wg. potrzeb członków TTZ . Organizowanie i prowadzenie: wynajmu obiektów tenisowych, wypożyczalni sprzętu sportowego, usług w zakresie naprawy sprzętu sportowego – z tym że wszelkie uzyskane z takiej działalności dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działalności. Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i powiększanie bazy materialnej do gry w tenisa ziemnego , a w tym wspieranie i inicjowanie budowy nowych kortów tenisowych oraz modernizacja istniejących. TTZ prowadzi nauczanie gry w tenisa ziemnego młodzieży w zakresie amatorskim jak i zawodniczym. Cel ten jest realizowany poprzez regularne treningi w grupach wiekowych od 8 do 16 roku życia oraz organizowanie zawodów sportowych wszystkich szczebli.

Towarzystwo jest organizacją społeczną powołaną do propagowania i rozwoju tenisa ziemnego jako formy rekreacji ruchowej w środowisku w którym działa. Terenem działania Towarzystwa jest miasto i gmina Iława a siedzibą jest miasto Iława. Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności społecznej swoich członków i sympatyków. Wszelkie władze są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.


Aktualności

 
 

WŁADZE TOWARZYSTWA

  • Vice prezes: Mariusz Wilczynski
  • Sekretarz: Dorota Stadnicka
  • Skarbnik: Zbigniew Bączek
  • Członek zarządu: Agnieszka Dumkiewicz
  • Członek zarządu: Zbigniew Kotewicz
  • Członek zarządu: Paweł Babecki
 

Przyłącz się do nas. Wypełnij formularz